Sector
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Landbouw
Vakinhoud
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Beleid
  • Curriculum

AOC Raad

11-4-2018
AOC Raad. (n.d.). AOC Raad. Geraadpleegd op 10 april 2018, van www.aocraad.nl
 
De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC's in Nederland. De dertien AOC’s verzorgen groen onderwijs op vmbo-, mbo-niveau en volwasseneneducatie op ruim honderd locaties door het hele land. Vmbo-groen wordt ook gegeven op een aantal scholengemeenschappen met een afdeling groen. Deze worden in de AOC Raad vertegenwoordigd door de Vereniging Buitengewoon Groen. De website geeft onder meer informatie over de aangesloten scholen en de kenmerken en verschijningsvormen van groen onderwijs.
Contactpersoon