Sector
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Landbouw
Vakinhoud
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Landelijk beleid
  • Beleid
  • Curriculum

AOC Raad

23-6-2015
AOC Raad. (n.d.). AOC Raad. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van www.aocraad.nl
 
Deze website is bedoeld voor iedereen in Nederland die betrokken is bij groen onderwijs. De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC's in Nederland. De dertien AOC’s verzorgen groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau en volwasseneneducatie op ruim honderd locaties door het hele land. Vmbo-groen wordt ook gegeven op een aantal scholengemeenschappen met een afdeling groen. Deze worden in de AOC Raad vertegenwoordigd door de Vereniging Buitengewoon Groen. De website geeft informatie over onder meer de aangesloten scholen en de kenmerken en verschijningsvormen van groen onderwijs.
Contactpersoon