Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Aansluiting
  • Beleid

Aanval op schooluitval

26-5-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (z.j.). Aanval op schooluitval. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Geraadpleegd op 1 juli 2013, van http://www.aanvalopschooluitval.nl/
Deze website is bedoeld voor schoolleiders en decanen in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en voor beleidsmakers en jongerenwerkers. Op de website geeft het ministerie van OCW informatie over de aanpak en ontwikkelingen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Kabinet Rutte II stelt als doel het aantal VSV'ers in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. Investeren in jongeren en hun startkwalificatie loont. Met een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarktperspectieven. De website Aanval op schooluitval geeft onder meer informatie over actuele nieuwsberichten; beleid; cijfers, voorbeeldprojecten; het regionaal Meld- en Coördinatiepunt mbo; vraag en antwoord.
Contactpersoon