Sector
 • Mbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Beleid
 • Landelijk beleid
 • Curriculum
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang

About the school curriculum: Work-related learning – removal of duty at Key Stage 4

13-8-2015
Department for Education. (2013). About the school curriculum: Work-related learning – removal of duty at Key Stage 4. Cheshire: Department for Education.  
Deze webpagina is van belang voor schoolleiders in het beroepsonderwijs en voor curriculumontwikkelaars. Hij geeft de maatregelen weer die het Britse Department for Education heeft genomen naar aanleiding van de Review of Vocational Education (zie: https://www.gov.uk/government/publications/review-of-vocational-education-the-wolf-report). Scholen krijgen meer vrijheden het eigen curriculum vorm te geven en zijn vrij te bepalen òf en hoe zij invulling geven aan ‘work-related learning’ en aan ‘work experience’.