Sector
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren

Advies Profielen in het vmbo

Onderwijsraad. (2014). Advies Profielen in het vmbo. Den Haag: Onderwijsraad.
De Onderwijsraad ziet de invoering van de profielen nadrukkelijk als een eerste stap in het proces naar een meer toekomstbestendig vmbo. De toekomst van het vmbo vergt volgens de Raad echter een diepgaandere analyse van de functie en positie van het vmbo in de context van ontwikkelingen in het onderwijsstelsel, in de samenleving en op de arbeidsmarkt.
De Onderwijsraad geeft alvast een aantal overwegingen ten aanzien van het conceptwetsvoorstel mee:
  • Expliciteer de overwegingen bij de gemaakt clusteringen van de programma's in profielen. Ten aanzien van de gemaakte clustering ziet de raad twee risico's: risico op onevenwichtigheid en gebrek aan doorlopende leerlijnen;
  • laat de volgorde van school- en centraal examen vrij, zodat de flexibiliteit van de nieuwe structuur kan worden benut;
  • realiseer regionale afstemming van keuzevakken om kwaliteit en doorstroomsucces te borgen
  • kijk naar de opheffingsnorm en de overgangsregeling.