Sector
 • Arbeidsmarkt
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Mbo
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
 • Buitenschools leren
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking
 • Stage

Bedrijven over hun contacten met beroepsonderwijs in de regio

30-6-2015
Hövels, B., Boer, P. den, & Klaeijsen A. (2007). Bedrijven over hun contacten met beroepsonderwijs in de regio. Uitkomsten van een onderzoek in drie regio’s. CINOP: ’s-Hertogenbosch.
Dit onderzoekrapport is interessant voor iedereen die betrokken is bij de regionale samenwerking van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Het geeft het beeld van hoe 660 bedrijven in drie regio’s aankijken tegen deze samenwerking, die vaak een weerbarstig vraagstuk blijkt te zijn. Twee werelden, de wereld van de arbeid en de wereld van het onderwijs, die elkaar – al dan niet – ontmoeten, en – al dan niet – wat met elkaar willen. Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is het kennis hebben van (potentiële) partners: ‘ken je partner’. Ook is een zo goed mogelijk beeld vereist van de diversiteit in de regio: ‘het bedrijfsleven’ in de regio bestaat niet.