Sector
  • Praktijkonderwijs
  • Vo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding
  • Regionale samenwerking
  • Stage

Bewijzen, certificeren en kwalificeren in praktijkonderwijs, een bijdrage tot visievorming

7-8-2018
Berlet, I., & Haandrikman, M. (2010). Bewijzen, certificeren en kwalificeren in Praktijkonderwijs, een bijdrage tot visievorming. Enschede: SLO.
In deze publicatie, bedoeld voor docenten en schoolleiders in het praktijkonderwijs, staan drie vormen centraal waarmee de leeropbrengsten – ter afsluiting van het praktijkonderwijs - van zichtbaar gemaakt kunnen worden: het bewijs, het certificaat en de kwalificatie. Er wordt ingegaan op de civiele waarde ervan, de inhoud, de wijze van beoordelen en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen. De inhoud van de bewijzen, certificaten en kwalificaties geven een kader aan leer- en ontwikkelactiviteiten van leerlingen. Aan de hand van datzelfde kader kunnen ook de opbrengsten van de school duidelijk worden gemaakt. Daarom is het van belang dat goed wordt omschreven hoe het Praktijkonderwijs invulling geeft aan bewijzen, certificaten en kwalificaties.