Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Praktijkonderwijs
  • Vo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
  • Differentiatie
  • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Boris brengt je bij 'n baan

26-5-2015
SBB & SPSO. (2013). Boris brengt je bij 'n baan. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.borisbaan.nl/
Deze website is bedoeld voor docenten en begeleiders in het voortgezet speciaal onderwijs en uit het praktijkonderwijs. In het project 'Boris brengt je bij 'n baan' werken de kenniscentra voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en scholen samen om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die kiezen voor de leerroute naar de arbeidsmarkt, te ondersteunen. Deze systematiek wordt tevens uitgebreid voor leerlingen uit het praktijkonderwijs.