Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
  • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Boris brengt je bij 'n baan

7-8-2018
SBB & SPSO. (2013). Boris brengt je bij 'n baan. Geraadpleegd op 27 februari  2018, van http://www.borisbaan.nl/
In het project 'Boris brengt je bij 'n baan' werken de kenniscentra voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en scholen samen om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), die kiezen voor de leerroute naar de arbeidsmarkt, te ondersteunen. 
Docenten en begeleiders in het vso en het praktijkonderwijs kunnen met de aanpak van Boris, die is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het mbo, leerlingen helpen bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt.
De ervaringen met 'Boris brengt je bij 'n baan' laten zien hoe de kwalificatiedossiers mbo 'opgeknipt' kunnen worden voor leerlingen die maatwerk nodig hebben en die - naar verwachting - niet in staat zijn om een mbo-diploma als geheel te behalen.