Sector
 • Dagbesteding
 • Vso
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Kerndoelen
Vakspecifiek thema
 • Arbeidstoeleiding

Bouwstenen voor het vso: Uitstroomprofiel Dagbesteding

7-8-2018
Zon, W. van. (2011). Bouwstenen voor het vso: Uitstroomprofiel Dagbesteding. Enschede: SLO.
De publicatie Bouwstenen voor het vso: Uitstroomprofiel Dagbestedin biedt schoolleiding en inhoudelijk management een handreiking bij de inrichting van het vso-uitstroomprofiel Dagbesteding en doen suggesties om op schoolniveau te werken aan de operationalisering van het wetsvoorstel. Hij is in nauwe samenwerking met het veld tot stand gekomen en geeft voorbeeldmatige uitwerkingen en verwijst naar bruikbare instrumenten en bronnen.
In deze publicatie belichten we leerplankundige aandachtspunten zoals:
 • inhoud en fasering van het onderwijs;
 • het werken met een ontwikkelingsperspectief;
 • het maken van keuzes voor de toekomst;
 • de vormgeving van maatwerk in leerroutes;
 • het realiseren van stages als leeromgeving;
 • afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte;
 • afronding met getuigschrift en transitiedocument.