Sector
  • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Beleid
  • Curriculum

Breder oriënteren, bewuster kiezen. Hoe vmbo-meisjes kunnen kennismaken met techniek en ict

27-2-2018
VHTO. (n.d.). Breder oriënteren, bewuster kiezen. Hoe vmbo-meisjes kunnen kennismaken met techniek en ict. Amsterdam: VHTO.
Docenten en stagebegeleiders van vmbo’s en roc’s kunnen hier meer lezen over het project ‘Vmbo-mbo-brug’ (2006-2011). Dit project stelde meisjes in de gelegenheid zich breder te oriënteren op beroepen in de techniek en ict. Gedurendede de laatste twaalf weken van hun vmbo-opleiding maakten zij in dit speciale traject intensief kennis met opleidingen en beroepen in de techniek en ict. Zij deden dit door contact te hebben met vrouwen die werken in technische en ict-functies en met vrouwelijke mbo-leerlingen (rolmodellen). Ook bezochten zij bedrijven (excursies en workshadowing) en technische en ict-opleidingen in het mbo waar zij praktijkopdrachten uitvoerden.
 
De opzet en de ervaringen met dit speciale oriëntatietraject staat in deze brochure beschreven.
 
De Vmbo-mbo-brug is opgezet door VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek2, en is uitgevoerd in nauwe samenwerking met vmbo-scholen en mbo-opleidingen. De auteurs hopen dat deze brochure ertoe bijdraagt dat techniek en  ICT-talenten beter benut worden.