Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Schoolbeleid
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Beleid
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Breder oriënteren, bewuster kiezen. Hoe vmbo-meisjes kunnen kennismaken met techniek en ict

30-6-2015
VHTO. (n.d.). Breder oriënteren, bewuster kiezen. Hoe vmbo-meisjes kunnen kennismaken met techniek en ict. Amsterdam: VHTO.
Deze brochure is bedoeld voor docenten en stagebegeleiders van vmbo’s en roc’s, en voor bedrijven en techocentra. Zij is een beschrijving van het project ‘Vmbo-mbo-brug’ (2006-2011), dat meisjes in de gelegenheid stelde zich breder te oriënteren op beroepen in de techniek en ict. De meisjes zaten in de laatste fase van hun vmbo-opleiding. Gedurende twaalf weken maakten zij in dit speciale traject intensief kennis met opleidingen en beroepen in de techniek en ict. Zij deden dit door contact te hebben met vrouwen die werken in technische en ict-functies en met vrouwelijke mbo-leerlingen (rolmodellen). Ook bezochten zij bedrijven (excursies en workshadowing) en technische en ict-opleidingen in het mbo waar zij praktijkopdrachten uitvoerden. In deze brochure worden de opzet van en de ervaringen met dit speciale oriëntatietraject voor vmbo-meisjes beschreven. De Vmbo-mbo-brug is opgezet door VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek2, en is uitgevoerd in nauwe samenwerking met vmbo-scholen en mbo-opleidingen. De auteurs hopen dat deze brochure ertoe bijdraagt dat de talenten van meisjes voor techniek en ict beter benut worden