Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Vakinhoud
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Beleid
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Stage
  • Regionale samenwerking

Calibris

13-4-2016
Calibris. (2013). Calibris. Geraadpleegd op 10 september 2013, van www.calibris.nl
 
Voor mentoren, beroepskeuze-, studiekeuze- en stagebegeleiders in het beroepsonderwijs is kenniscentrum Calibris de samenwerkingspartner op het gebied van zorg, welzijn en sport. Calibris regelt de erkenning van leerbedrijven, het aanbieden van stageplaatsen en de vaststelling van kwalificaties. Ook zet Calibris zich ervoor in dat de werkgevers kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel. Calibris is één van de zeventien kenniscentra die ons land telt. Samen vormen zij de schakel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Contactpersoon