Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Techniek N&T
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Examens
 • Toetsing en examens

Centraal schriftelijke en praktische examens vmbo (cspe)

30-7-2015
Cito. (2013). Centraal schriftelijke en praktische examens vmbo. Arnhem: Cito. Geraadpleegd op 18 juli 2013, van http://www.cito.nl/nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo.aspx
Deze webpagina is van belang voor docenten in de beroepsgerichte vakken in vmbo en mbo. Er zijn links te vinden naar de centraal schriftelijke en praktische examens van de laatste vier jaren van de beroepsgerichte vakken. Ook de centraal examens van de avo-vakken zijn via de webpagina te benaderen. De examens zijn ingedeeld naar leerweg en tijdvak.