Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Competentiegericht onderwijs
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Praktische vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Burgerschap

Competentiegericht Doorstroom Instrument

19-5-2015
Wiltjer, H., & Haverkamp, M. (2009). Competentiegericht Doorstroom Instrument. Enschede: SLO.
Dit instrument is van belang voor docenten, lob-coördinatoren en mentoren in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Om de aansluiting vmbo-mbo te verbeteren zijn vanuit de kwalificatiedossiers mbo doorlopende leerlijnen voor het vmbo ontwikkeld. Deze hebben betrekking op algemene en specifieke werknemersvaardigheden en op het functioneren als burger. De samenhang met de examenprogramma's vmbo uit de verschillende sectoren wordt hierbij aangegeven.