Sector
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Kenniscentrum

Consortium Beroepsonderwijs

7-8-2018
Consortium Beroepsonderwijs. (n.d.). Consortium Beroepsonderwijs. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van www.consortiumbo.nl
 
Het Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van veertig ROC's, ruim tweehonderd vmbo-scholen en een groeiend aantal brancheopleiders. De kerntaken van het Consortium zijn ontwikkeling en implementatie van een krachtige en duurzame opleidings- en examenmethodiek voor het vmbo en het mbo. Speerpunt daarbij is een drempelloze aansluiting tussen vmbo, mbo en hbo. Onderdeel van het consortium is het Platform Techniek. Het Platform Techniek maakt deel uit van Stichting Platforms VMBO (SPV).