Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
  • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

14-5-2018
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. (z.j.). Contactgegevens kenniscentra. Geraadpleegd op 12 september 2014, van https://www.s-bb.nl/  
De webpagina Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is relevant voor iedereen die betrokken is bij de verbinding tussen het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.
 

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

SBB heeft de volgende wettelijke taken:

  • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
  • onderhouden van de 'kwalificatiestructuur mbo'
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod
Contactpersoon