Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Curriculummonitoring & -evaluatie
  • Beleid

Core Curricula and Qualification Requirements

12-5-2015
FNBE. (2012). Core Curricula and Qualification Requirements. Helsinki: Finnish National Board of Education. Geraadpleegd op 23 juli 2013.
Deze webpagina is interessant voor docenten en schoolleiders in het vmbo en mbo en voor lerarenopleiders, materiaalmakers leerplanontwikkelaars. Zij biedt informatie over en documenten voor de Finse kerncurricula en kwalificaties voor de verschillende onderwijsniveaus: Pre-School Education, Basic Education, General Upper Secondary Education, Vocational Education and Training.