Sector
  • So/Vso
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
  • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

CrossOver

27-2-2018
Kennisconsortium CrossOver. CrossOver. Geraadpleegd op 27 februari 2018, van www.kcco.nl
Het Kennisconsortium CrossOver is een samenwerkingsverband van vooraanstaande Nederlandse (overkoepelende) organisaties op het gebied van arbeid, onderwijs en zorg. De website van Crossover is bedoeld voor jongeren, ouders, werkgevers, gemeenten en voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan kwetsbare jongeren.
 

Wat doet CrossOver?

CrossOver richt zich op de verbetering van de maatschappelijke participatie van personen met een beperking. De belangrijkste activiteiten zijn:
  • afstemmen van initiatieven;
  • realiseren van samenhang;
  • gezamenlijke investering in kennis en innovatie.
Contactpersoon