Sector
  • Vso
  • Vo
  • So/Vso
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
  • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding
  • Stage

CrossOver

26-5-2015
CrossOver. (2012). CrossOver. Geraadpleegd op 5 juli 2013, van www.kcco.nl
Deze website is bedoeld voor jongeren, ouders, werkgevers, gemeenten en voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan kwetsbare jongeren. CrossOver richt zich op de verbetering van de maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Afstemming van initiatieven, realiseren van samenhang en gezamenlijke investering in kennis en innovatie, zijn de belangrijkste activiteiten in kennisconsortiumverband. Het Kennisconsortium CrossOver is een samenwerkingsverband van vooraanstaande Nederlandse (overkoepelende) organisaties op het gebied van arbeid, onderwijs en zorg.
Contactpersoon