Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Mbo
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Methode
 • Aansluiting
 • Leermiddelen en ICT
 • Leermiddelen

De Doorbraakmethode in het onderwijs; leren van jezelf, leren van elkaar, leren van anderen. Een reflectie

30-6-2015
Eck, E. van, & Glaudé, M. (2011). De Doorbraakmethode in het onderwijs; leren van jezelf, leren van elkaar, leren van anderen. Een reflectie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Deze uitgave is interessant voor iedereen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en beschrijft het project Doorbraak in Techniek (afgekort het D!T-project), gestart in 2007 in het vmbo en mbo en afgerond in 2011. De Doorbraakmethode is een kritische werkwijze waarmee bepaalde manieren om een probleem of vraagstuk aan te pakken – bijvoorbeeld de aanpak van de wachtlijstenproblematiek in de gezondheidszorg - door teams worden beoordeeld op hun effectiviteit. De bedoeling van deze methode is om verbeteringen in organisaties door te voeren. Typerend is dat de verbeteringen zijn gebaseerd op aanpakken die in andere organisaties al met succes zijn toegepast. Aan deze zogenoemde ‘best practices’ worden kennis, ideeën, ervaringen en dergelijke van de eigen instelling toegevoegd. De centrale vraag in deze publicatie is of de methode geschikt is om in het onderwijs toe te passen, onder welke voorwaarden, en wat andere onderwijsinstellingen kunnen leren van de ervaringen.