Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo
Vakgebied
  • Techniek
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

De Doorbraakmethode in het onderwijs; leren van jezelf, leren van elkaar, leren van anderen. Een reflectie

28-2-2018
Eck, E. van, & Glaudé, M. (2011). De Doorbraakmethode in het onderwijs; leren van jezelf, leren van elkaar, leren van anderen. Een reflectie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Docenten techniek kunnen hier meer lezen over het project Doorbraak in Techniek (afgekort het D!T-project). Dat is gestart in 2007 in het vmbo en mbo en afgerond in 2011. De Doorbraakmethode is een kritische werkwijze waarmee bepaalde manieren om een probleem of vraagstuk aan te pakken – bijvoorbeeld de aanpak van de wachtlijstenproblematiek in de gezondheidszorg - door teams worden beoordeeld op hun effectiviteit. De bedoeling van deze methode is om verbeteringen in organisaties door te voeren. Typerend is dat de verbeteringen zijn gebaseerd op aanpakken die in andere organisaties al met succes zijn toegepast. Aan deze zogenoemde ‘best practices’ worden kennis, ideeën, ervaringen en dergelijke van de eigen instelling toegevoegd. De centrale vraag in deze publicatie is of de methode geschikt is om in het onderwijs toe te passen, onder welke voorwaarden, en wat andere onderwijsinstellingen kunnen leren van de ervaringen.