Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Beleid
 • Curriculum
 • Aansluiting
 • Examens
 • Examenprogramma
 • Toetsing en examens

De balans opgemaakt. Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo

26-5-2015
Leden denktank economie. (2011). De balans opgemaakt. Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo. Ootmarsum: Stichting Platforms VMBO (SPV).
Dit document is van belang voor docenten werkzaam in de sector economie van het vmbo, schoolleiders, makers van lesmateriaal, leerplanontwikkelaars en opleiders. Het ligt aan de basis voor onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot de ontwikkeling van kern- en keuzeprogramma(s) voor de sector economie van het vmbo, zowel in de vorm van een examenprogramma als in de vorm van een leerplan. In het document worden de ontwikkelingen rondom economie in het vmbo, mbo en op de arbeidsmarkt geschetst. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan om de beroepsgerichte programma's te verduidelijken, vereenvoudigen en te actualiseren. De aanbevelingen vormen de basis voor de sectorvernieuwingscommissie Economie.