Sector
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Zorg en Welzijn
 • Landbouw
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Vakdidactiek
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider

12-5-2015
Hilten, J. van. (2011). De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor beroepsgerichte vakdocenten in het vmbo die, in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), de stap willen maken naar loopbaanbegeleider. In deze nieuwe rol richt de docent zich naast zijn vakinhoudelijke taak vooral op de loopbaan van de leerling. De publicatie geeft aan de hand van twee portretten inzicht in die veranderende rol.
Aan welke eisen moet een loopbaanbegeleider voldoen? Wat zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de loopbaanbegeleider? Daarnaast bevat de publicatie de benodigde aanvullende gedragskenmerken, opgesteld aan de hand van de bekwaamheidseisen uit de wet BIO.