Sector
  • Vmbo
  • Vo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Leerplankundig thema
  • Vernieuwing examenprogramma's
  • Examens
  • Toetsing en examens

De kern van vmbo techniek. Onderzoek naar kern- en keuzeprogramma’s voor vmbo techniek

7-5-2015
Groeneveld, M.J., Heeswijk, J. van, Maatman, D., Dijckmeester, J., Verhoeven, & W. Janssen, M. (red.) (2012). De kern van vmbo techniek. Onderzoek naar kern en keuzeprogramma’s voor vmbo techniek. Hilversum: Hiteq.
Dit rapport is bedoeld voor vmbo-docenten techiek, schoolleiders, materiaalontwikkelaars, opleiders en leerplanontwikkelaars. Als opmaat voor de vernieuwing van de examenprogramma’s vmbo-techniek heeft Hiteq (expertisecentrum voor vakmanschap in de toekomst) 2011 onderzocht in hoeverre het mogelijk is te komen tot een of meer kern- en keuzeprogramma’s en hoe die er globaal kunnen uitzien. In het rapport adviseert Hiteq aan Stichting Platforms VMBO (SPV) het examenprogramma vmbo-techniek te laten bestaan uit een combinatie van kernprogramma en keuzeprogramma’s. SPV heeft bij de aanbieding van het rapport aan het ministerie van OCW haar aanbiedingsbrief als nulde hoofdstuk toegevoegd. In de aanbiedingsbrief maakt SPV haar standpunt en keuzes duidelijk.