Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen. Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4)

27-2-2018
Román, A, & Wijk, B. van. (2012). De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen. Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4). Den Bosch/Utrecht: ecbo.
Ongeveer 15% van de deelnemers in de bol op niveau 4 switcht tijdens zijn leerloopbaan in het mbo van domein. Switchen kan negatieve effecten hebben, maar bij een positieve en onderbouwde keuze door de deelnemer én goede opvang in de nieuwe opleiding ook heel succesvol zijn.
 
In dit onderzoek zijn leerloopbanen geanalyseerd van vmbo-gediplomeerde deelnemers die instromen in niveau 4-opleidingen. Eenverkenning die een eerste antwoord geeft op o.a. deze vragen:
  • Hoeveel deelnemers switchen van het ene naar het andere mbo-domein?
  • Wat betekent een switch voor de studieduur, het diplomarendement, voortijdige schooluitval en het stapelen van diploma’s tot een hoger onderwijsniveau?
  • Zijn er verschillen tussen domeinen?
Decanen en loopbaanbegeleiders in het vmbo krijgen met dit onderzoek meer inzicht in de effecten van switchen van mbo-domein.