Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Mbo
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

De overgang van vmbo naar mbo: van breukvlak naar draagvlak. Overzichtsstudie van Nederlands onderzoek

Neuvel, J., & Esch, W. van. (2007). De overgang van vmbo naar mbo: van breukvlak naar draagvlak. Overzichtsstudie van Nederlands onderzoek. Den Bosch/Utrecht: ecbo.
Deze studie, van belang voor leerlingbegeleiders, decanen en mentoren in vmbo en mbo, geeft een overzicht van het onderzoek dat in Nederland is en wordt verricht naar de overgang van vmbo naar mbo. De overgang van vmbo naar mbo geldt als zeer belangrijk, maar is tegelijk ook erg kwetsbaar. Langs twee lijnen is in deze studie de balans opgemaakt van het beschikbare onderzoek: inhoudelijk, wat weten we nu over de overgang op grond van empirisch onderzoek; onderzoeksmatig, is die kennis voldoende om een dekkend overzicht te geven van de overgang? De titel geeft de hoofdontwikkeling weer: de vele inspanningen leiden ertoe dat de overgang van vmbo naar mbo minder als een breuk wordt ervaren en dat er meer draagvlak is om vmbo en mbo dichter bij elkaar te brengen. Ten behoeve van de ordening van het empirisch onderzoek naar de overgang vmbo-mbo is een beschrijvingskader ontwikkeld. Het beschrijvingskader behandelt vijf perspectieven die van belang zijn bij transities in het onderwijs.