Sector
  • Vmbo
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang

De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege

28-2-2018
Glaudé, M., Eck, E. van, & Voncken, E. (2012). De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Geraadpleegd op 16 juli 2013, van http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki873.pdf
Dit verslag, bedoeld voor docenten en schoolleiders van Vakcolleges Techniek, beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de vormgeving van het onderwijsaanbod op twee Vakcolleges Techniek en de effecten ervan op leerlingen in de eerste twee leerjaren. Een Vakcollege is een leergang voor jongeren die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een loopbaan in de techniek of in de dienstverlening willen. In zes jaar tijd leren ze een vak, halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens aan de slag bij een bedrijf of instelling. De onderzoekers doen onder meer de volgende aanbevelingen: de leeromgeving kan nog krachtiger worden gemaakt door ervoor te zorgen dat leerlingen in het kader van de activiteiten ‘bedrijfsbezoeken’ en ‘bedrijven die in de school les komen geven’, zelf ‘doe-dingen doen’ en dat leerlingen niet alleen individueel of samen met een docent of mentor reflecteren, maar ook met medeleerlingen.