Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Opbrengstgericht werken
 • Professionalisering
 • Schoolbeleid
 • Leraren
 • Beleid
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2011/2012

26-5-2015
Inspectie van het Onderwijs. (2013). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2011/2012. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
In het Onderwijsverslag beschrijft de Inspectie jaarlijks de positieve en negatieve ontwikkelingen in het stelsel. Hoofdstuk 4 gaat over het beroepsonderwijs. Aan de orde komen onder meer de kwaliteit van mbo-opleidingen en kwaliteitsborging. Het onderwijsverslag is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 gaat over de Kwaliteit van scholingen en opleidingen, Deel 2 besteedt aandacht aan iedere Onderwijssector afzonderlijk en deel 3 behandelt het onderwijs in vier thema’s, te weten Opbrengsten van het onderwijs, Onderwijs en ondersteuning van leerlingen, Kwaliteit en professionalisering van leraren en Bestuurlijk handelen, onderwijskwaliteit en financiën.