Sector
 • Arbeidsmarkt
 • Vso
Vakgebied
 • Economie
Vakinhoud
 • Economie en ondernemen
 • Horeca, bakkerij en recreatie
Leerplankundig thema
 • Maatwerk
 • Differentiatie
 • Leerlingenmateriaal
 • Praktische vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Stage

De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt

11-4-2018
Berlet, I., Haandrikman, M., & Laan, A. van der. (2012). De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Enschede: SLO.
Deze handreiking biedt ondersteuning aan mentoren en stagebegeleiders die in het voortgezet speciaal onderwijs scholen begeleiden bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel.
In deel 1 (Handreikingen) worden uitgangspunten, doelen en inhouden beschreven die aan de orde kunnen komen als vso-scholen hun leerlingen via externe stage gaan toeleiden naar passend werk. In deel 2 en 3 worden voorbeeldstageopdrachten voor de leerlingen beschreven. Het betreffen opdrachten voor leerlingen in de bovenbouw die stage in de winkel of in een horecagelegenheid gaan lopen.