Sector
 • Arbeidsmarkt
 • Vso
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
 • Economie en ondernemen
 • Horeca, bakkerij en recreatie
Leerplankundig thema
 • Maatwerk
 • Differentiatie
 • Leerlingenmateriaal
 • Praktische vaardigheden
 • Omgaan met verschillen
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Stage

De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt

12-5-2015
Berlet, I., Haandrikman, M., & Laan, A. van der. (2012). De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor mentoren en stagebegeleiders in het voortgezet speciaal onderwijs en heeft tot doel om scholen te ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel. In deel 1 (Handreikingen) worden uitgangspunten, doelen en inhouden beschreven die aan de orde kunnen komen als vso-scholen hun leerlingen via externe stage gaan toeleiden naar passend werk. In deel 2 en 3 worden voorbeeldstageopdrachten voor de leerlingen beschreven. Het betreffen opdrachten voor leerlingen in de bovenbouw die stage in de winkel of in een horecagelegenheid gaan lopen.