Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Vso
Vakgebied
  • Economie
Vakinhoud
  • Economie en ondernemen
  • Horeca, bakkerij en recreatie
Leerplankundig thema
  • Differentiatie
  • Leerlingenmateriaal
  • Praktische vaardigheden
Vakspecifiek thema
  • Stage

De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt

7-8-2018
Berlet, I., Haandrikman, M., & Laan, A. van der. (2012). De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Enschede: SLO.
Deze handreiking biedt ondersteuning aan mentoren en stagebegeleiders die in het voortgezet speciaal onderwijs scholen begeleiden bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel.
In deel 1 (Handreikingen) vindt u uitgangspunten, doelen en inhouden die aan de orde kunnen komen als vso-scholen hun leerlingen via externe stage gaan toeleiden naar passend werk. In deel 2 en 3 staan voorbeeldstageopdrachten voor de leerlingen. Het zijn opdrachten voor leerlingen in de bovenbouw die stage in de winkel of in een horecagelegenheid gaan lopen.