Sector
  • Basisonderwijs
  • Hbo
  • Mbo
  • Vmbo
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen
  • Inhouden

De stand van zaken per maatregel van het Techniekpact

Directie Ondernemerschap (onderdeel van EZ). (2014). De stand van zaken per maatregel van het Techniekpact. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
'De stand van zaken per maatregel van het techniekpact' is een bijlage van de kamerbrief over de Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020.
In deze bijlage treft u de stand van zaken van de implementatie van de 22 landelijke acties uit het Techniekpact aan als de regionale voortgang van de Techniekpactagenda's  van de landsdelen. Met een kleurcode - geel (afgerond), blauw (op schema, implementatie nog niet afgerond) en rood (vertraagd) - is aangegeven of de implementatie van de acties op koers ligt.