Sector
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Aansluiting
  • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

De volgende stap. Startrapportage tweede tranche VM2, jaar 1

30-7-2015
Schoonhoven, R. van, & Heijnens, D.M.S. (2009). De volgende stap. Startrapportage tweede tranche VM2, jaar 1. Den Bosch/Utrecht: ecbo.
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de VM2-exerimenten. In de startrapportage wordt verslag gedaan van de goedgekeurde aanvragen voor de tweede tranche experimenten VM2 en worden deze vergeleken met de experimenten uit de eerste tranche. In de periode tot 2017 experimenteren verschillende scholen met een VM2-traject. De achterliggende gedachte is dat door de samenwerking vmbo-mbo en de daaruit voortvloeiende geïntegreerde leeraanpak - die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) Voortijdig Schoolverlaten (VSV) wordt gereduceerd. Vanaf de start van het VM2-project in 2008 verschijnt jaarlijks een tussenrapportage en een eindrapportage over het voorgaande schooljaar. De ervaringen en leeropbrengsten met de VM2-experimenten worden benut bij de inrichting van de experimenten met de vakmanschaproute en technologieroute.