Sector
  • Tweedegraads lerarenopleiding
  • Vmbo
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Digitale geletterdheid
  • Doorlopende leerlijnen
  • ICT
  • Informatievaardigheden
  • Kerndoelen

Digitale geletterdheid van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs, Nederlandse resultaten van ICILS-2013

Meelissen, M.R.M., Punter, R.A., & Drent, M. (2014). Digitale geletterdheid van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs van ICILS-2013. Enschede: Universiteit Twente.
ISBN

978-90-365-3811-4

In dit rapport is verslag gedaan van de Nederlandse deelname aan de ‘International Computer and Information Literacy Study’ (ICILS-2013), een internationaal vergelijkend onderzoek naar de digitale geletterdheid van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste doel was inzicht te krijgen in het vaardigheidsniveau van deze leerlingen en dit te vergelijken met het niveau van leerlingen in de ons omringende landen. Hiervoor hebben bijna 2200 Nederlandse leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs een digitale toets gemaakt en aansluitend op de toets een digitale vragenlijst ingevuld. Daarnaast richtte het onderzoek zich op het ICT-gebruik en opvattingen van docenten over ICT en de aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs van het tweede leerjaar.