Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Doorlopende leerlijn LOB in de beroepsgerichte leerwegen

7-8-2018
Lanschot Hubrecht, V. van. (2012). Doorlopende leerlijn LOB in de beroepsgerichte leerwegen. Enschede: SLO.
Dit programma is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met praktische sectororiëntatie in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Er zijn criteria/randvoorwaarden opgesteld die leiden tot modernisering van en het maken van kwaliteitsslag voor LOB in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De uitgangspunten voor een doorlopend programma voor praktijknabije LOB zijn: ervaringsgericht, praktijknabij, betekenisvol, vraaggestuurd en reflectief. Deze uitgangspunten dragen bij tot het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Daarbij komt dat het keuzeproces gezien moet worden als een proces in een doorlopende leerlijn dat start in de onderbouw van het vmbo. Dit heeft geleid tot een opzet voor een doorlopende leerlijn LOB, een checklist om de huidige LOB-praktijk in scholen te toetsen en een begrippenlijst ter bevordering van een eenduidig taalgebruik.