Sector
 • Vmbo
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
Vakgebied
 • Intersectoraal
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Schoolbeleid
 • Aansluiting
 • Beleid
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Doorlopende leerweg door het Vakcollege

30-6-2015
Glaudé, M., Voncken, M.E.W., & Eck, E. van. (2011). Doorlopende leerweg door het Vakcollege. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Dit onderzoeksrapport is van belang voor iedereen die betrokken is bij een Vakcollege. Een Vakcollege is een leerroute voor jongeren die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een loopbaan in de techniek of in de dienstverlening willen. In zes jaar tijd leren ze een vak, halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens aan de slag bij een bedrijf of instelling Dit onderzoek geeft een overzicht van de variatie in vormgeving van het Vakcollege techniek en concrete handvatten voor hoe het Vakcollege verder ontwikkeld kan worden. De volgende vragen staan hierbij centraal: hoe vullen de Vakcolleges de belangrijke waarden van het concept Vakcollege in; hoe zijn ze op weg daar naar toe; hoe vullen ze samenwerking en horizontale verantwoording in?