Sector
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Engels
 • Nederlands
 • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Opbrengstgericht werken
 • Talentontwikkeling
 • Beleid
 • Aansluiting
 • Vakvernieuwing ´╝ć vakdidactiek
 • Omgaan met verschillen
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang

Doorstroom en talentontwikkeling

18-8-2015
Onderwijsraad. (2007). Doorstroom en talentontwikkeling. Den Haag: Onderwijsraad.
Deze verkenning van de Onderwijsraad is interessant voor iedereen in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs die werkt aan verbetering van doorstroom en talentontwikkeling. Hoe kunnen doorstroom en talentontwikkeling van 12-18-jarigen worden bevorderd? Om de knelpunten in het onderwijs voor deze leerlingen aan te pakken, komt de Onderwijsraad in deze verkenning met een agenda van onderhoudswerkzaamheden. Deze komen vaak neer op vereenvoudigingen die scholen en leraren meer mogelijkheden bieden. Daarbij wordt ingegaan op de volgende vijf factoren die van invloed zijn op doorstroom en talentontwikkeling: de programmastructuur; de programmainhoud; de loopbaanori├źntatie en -begeleiding; de incentivestructuur; en de rol van docenten.