Sector
  • Vmbo
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Beleid
  • Curriculum

Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten?

28-2-2018
Derriks M., & Vergeer M.M. (2010). Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Geraadpleegd op 16 juli 2013, van http://www.kortlopendonderzoek.nl/onderwijs/2010_Doorstroom_in_het_ROC.html
Wie zich bezig houdt met de doorstroom van allochtone studenten in het vmbo en mbo, kan in dit onderzoek lezen welke mogelijkheden er zijn om deze doorstroom te bevorderen. Een extra vraag daarbij is wat niet-uitvallers onderscheidt van uitvallers. De resultaten van het onderzoek bieden in eerste instantie het mbo, maar ook het vmbo, aanknopingspunten voor het nemen van maatregelen om uitval tegen te gaan.