Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Intersectoraal
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Vernieuwing examenprogramma's
  • Examens
  • Toetsing en examens

Eén intersectoraal examenprogramma voor het vmbo

30-6-2015
Leden tussenfase Intersectoraal. (2013). Eén intersectoraal examenprogramma voor het vmbo. Bunnik: Stichting Platforms VMBO.
Deze visienotitie, bedoeld voor schoolleiders, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars in het vmbo, beschrijft de kaders en de uitgangspunten voor de ontwikkeling van één nieuw intersectoraal examenprogramma, inclusief groen, voor het vmbo. De Intersectorale vernieuwingscommissie (IVC) maakt gebruik van de kaders en uitgangspunten voor het te ontwikkelen nieuwe intersectorale examenprogramma concreet.