Sector
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Aansluiting
  • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Eén jaar VM2, rapportage 2008-2009 experimenten 1e tranche

Schoonhoven, R. van, & Heijnens, D. (2009). Eén jaar VM2, rapportage 2008-2009 experimenten 1e  tranche. Den Bosch/Utrecht: ecbo.
 
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een VM2-project. Het is de eindrapportage van de VM2-experimenten van het schooljaar 2008 - 2009. In de periode tot 2017 experimenteren verschillende scholen met een VM2-traject. De achterliggende gedachte is dat door de samenwerking vmbo-mbo en de daaruit voortvloeiende geïntegreerde leeraanpak - die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) - Voortijdig Schoolverlaten (VSV) wordt gereduceerd. Vanaf de start van het VM2-project in 2008 verschijnt jaarlijks een tussenrapportage en een eindrapportage over het voorgaande schooljaar. De ervaringen en leeropbrengsten met de VM2-experimenten worden benut bij de inrichting van de experimenten met de vakmanschaproute en technologieroute.