Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Een competentie zonder context is als een glimlach zonder gezicht. Onderzoek naar de resultaten van drie trajecten Ondernemend Leren in Amsterdam

30-7-2015
Actis. (2009). Een competentie zonder context is als een glimlach zonder gezicht. Onderzoek naar de resultaten van drie trajecten Ondernemend Leren in Amsterdam. Rotterdam: Actis. Geraadpleegd op 17 juli 2013, van http://www.actisadvies.nl/117/portfolio-onderzoek-ondernemend-leren-in-amsterdam.html
Dit onderzoeksrapport is van belang voor iedereen die betrokken is bij de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het programma ‘Ondernemend Leren’ is als speerpunt opgenomen in het programma Beroepsonderwijs Amsterdam 2006-2010. Het omvat een investering in drie bestaande initiatieven: Campus Nieuw West, Meeting Points en (v)mbo Business School, elk gericht op intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en lokaal/regionaal bedrijfsleven. De gemeente Amsterdam wil zo het beroepsonderwijs uitdagend en inspirerend maken, om jongeren te binden en te boeien voor onderwijs en arbeidsmarkt. Daarmee wordt voortijdige schooluitval voorkomen en ontstaat een optimale voorbereiding op een loopbaan op de regionale arbeidsmarkt. Uit de verzamelde data blijkt dat de drie trajecten de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. Een kleine 80% van de respondenten vindt dat de trajecten hieraan bijdragen. Nog eens ruim 70% vindt dat de trajecten een aanzet geven tot aantrekkelijker onderwijs. Verbeterpunten zijn er wel. Zo geeft men aan dat de inbedding van de trajecten in het regulier onderwijsprogramma kan worden versterkt door middel van onder meer een betere voorbereiding en planning. Van belang is ook dat meer verankering plaatsvindt van de trajecten in de programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s) van de scholen. Meer in het algemeen geeft men aan dat de aanpakken in de school meer verbreed en verduurzaamd zouden moeten worden.