Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Een race of een reis. Loopbaanleren onder de loep

7-8-2018
Rikhof, M., Vissers, E., & Vogels, M. (2011). Een race of een reis. Loopbaanleren onder de loep. Den Bosch: KPC.
Dit rapport is van belang voor iedereen die betrokken is bij loopbaanleren in het vmbo. Het doet verslag van een driejarig literatuur- en praktijkonderzoek naar de implementatie van loopbaanleren in het vmbo. Loopbaanleren wordt vanuit diverse invalshoeken geschetst. Het onderzoeksrapport bevat een aantal basisprincipes voor loopbaanleren, een model voor loopbaanleren, portretten van vijf vmbo-scholen en tips en aanbevelingen voor scholen. Enkele bevindingen: soms heeft de directie wel een heldere visie, maar heeft die nog niet gedeeld met het personeel. In andere gevallen hebben de docenten een heldere visie op loopbaanleren, maar is de directie nog in de sfeer van beroepenoriëntatie. Loopbaanleren is bij de meeste casussen enigszins blijven steken bij de onderdelen beroepenoriëntatie en keuzebegeleiding. Invoering van loopbaanleren is een complexe verandering en vraagt een totaal herontwerp van het vmbo en het daarbij behorende veranderplan. Niet alleen de structuur in leerjaren en roosters verandert, alle rollen en systemen als leerplan, toetsingssysteem en begeleidingsmodel veranderen mee. De cultuur waarin zorg en vangnet prima geregeld waren, moet veranderen in een ontwikkelingsgerichte pedagogische aanpak waarin elke docent zijn rol heeft.