Sector
 • Vmbo
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Samenhang
 • Schoolbeleid
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen
 • Aansluiting
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Een sterk merk het Vakcollege

30-7-2015
Vakcollege. (z.j.). Een sterk merk het Vakcollege. Geraadpleegd op 17 juli 2013, van http://www.actisadvies.nl/114/portfolio-onderzoek-technisch-vakmanschap-op-de-kaart.html
Deze brochure is interessant voor iedereen die betrokken is bij een Vakcollege. Dit is een leergang voor jongeren die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een loopbaan in de techniek of in de dienstverlening willen. In zes jaar tijd leren ze een vak, halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens aan de slag bij een bedrijf of instelling. Deze publicatie is de samenvatting van een onderzoek naar de eerste ervaringen met en effecten van het Vakcollege Techniek. Het volledige onderzoek 'Technisch vakmanschap op de kaart' is uitgevoerd door Actis Advies in 2009. De deelnemende jongeren blijken gemotiveerd en enthousiast, onder meer omdat ze meer worden uitgedaagd. Ook docenten tonen zich enthousiast over het Vakcollege. Dat uit zich in een ‘versterkte’ motivatie, zeker bij de direct betrokken docenten.