Sector
  • Mbo
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen

Evaluatie van het School-Ex 2.0 programma: De rol van studiekeuze- en exitgesprekken in het MBO

Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). (2014). Evaluatie van het School-Ex 2.0 programma: De rol van studiekeuze- en exitgesprekken in het MBO. Maastricht: ROA.
ISBN

978-90-5321-525-8

Dit rapport beschrijft de effecten van het School-ex 2.0 programma. Dit programma richt zich op het motiveren van mbo-ers om door te leren en hen gericht te laten kiezen voor een opleiding met een goede kans op werk, bijvoorbeeld de techniek. Met name voor de meer kwetsbare jongeren blijkt dit effect te hebben. Dat blijkt uit een analyse van het ROA.
Het rapport analyseert onder andere de effecten van studiekeuzegesprekken / ombuigingsgesprekken die met vmbo-gediplomeerden zijn gevoerd, voorafgaand aan hun start bij een mbo bol-opleiding. Doelstelling van het School-Ex 2.0 programma is daarbij om jongeren die zich voor opleidingen met slechte arbeidsmarktkansen aanmelden, om te buigen naar opleidingen met goede arbeidsmarktperspectieven.