Sector
  • Mbo
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Curriculum
  • Beleid
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Evaluation of the Young Apprenticeships Programme: Outcomes for cohort 3. Final Report

7-8-2018
YPLA. (2010). Evaluation of the Young Apprenticeships Programme: Outcomes for cohort 3. Final Report. Coventry: Young People’s Learning Agency. Geraadpleegd op 24 juli 2013, van https://www.gov.uk/government/publications/evaluation-of-the-young-apprenticeships-programme-outcomes-for-cohort-3-final-report
Dit rapport is interessant voor iedereen die zich in het beroepsonderwijs bezighoudt met verschillende vormen van ‘leren op de werkvloer’. Het Britse 'Young Apprenticeship (YA) programme' is in 2004 gestart om 14- tot 16-jarigen in de gelegenheid te stellen in een specifieke sector kennis en vaardigheden op te doen en een startkwalificatie te bereiken. Het rapport richt zich op de uitkomsten van het derde cohort en onderzoekt de bereikte resultaten. Het derde cohort startte in 2006. De evaluatie heeft als doel vast te stellen in hoeverre het YA programme de landelijk gestelde doelen heeft bereikt. Een van de uitkomsten is dat deelnemers aan het programma significant beter presteerden dan andere leerlingen.