Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Intersectoraal
  • Landbouw
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Toetsing en examens

Examens in het vmbo

26-5-2015
Onderwijsraad. (2009). Examens in het vmbo. Den Haag: Onderwijsraad.
Deze publicatie is van belang voor docenten Engels en beroepsgerichte vakken in de leerwegen bb en kb en voor schoolleiders in het vmbo. De Onderwijsraad adviseert voor de leerwegen bb en kb het beroepsgerichte programma als basisvak aan te merken en als zodanig de positie van Engels te laten innemen. De aanscherping van de eisen voor het vak Engels gaan daarmee over naar het beroepsgerichte programma. Het niveau van de basisvakken kan voor de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) in het vmbo verbeterd worden. Dat kan volgens de Onderwijsraad door de aandacht voor de basisvakken te vergroten, evenals de eisen die eraan gesteld gaan worden, waarbij de volgende vakken dus als basisvakken gelden: Nederlands, rekenen/wiskunde en het beroepsgerichte programma.
Contactpersoon