Sector
 • Vmbo
 • Mbo
 • Hbo
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
 • Kennisbasis
 • Leraren
 • Doelen

Generieke Kennisbasis. Tweedegraads lerarenopleidingen

18-8-2015
HBO-raad (2011), Generieke Kennisbasis. Tweedegraads lerarenopleidingen. Den Haag: HBO-raad.
Dit document is van belang voor iedereen die werkzaam is in het tweedegraads onderwijsgebied (vmbo, onderbouw havo/vwo en mbo) en voor lerarenopleiders. De generieke kennisbasis (GKB) voor de tweedegraads lerarenopleidingen is een beschrijving van de conceptuele kennis voor het beroepsdeel waarover een startbekwame docent dient te beschikken. Dit deel van de kennisbasis wordt ook wel 'meesterschap' genoemd. Het andere deel, het vakmanschap, is vastgelegd in de vakspecifieke kennisbasis.