Sector
 • Vmbo
 • Mbo
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Zorg en Welzijn
 • Landbouw
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Beleid
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

26-5-2015
Onderwijsraad. (2011). Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
Deze publicatie van de Onderwijsraad is van belang voor iedereen die lesgeeft in het vmbo, en voor opleiders. Leraren in het vmbo moeten kennis hebben van hun vak en van het beroepenveld, maar ook beschikken over specifieke pedagogische en didactische competenties. Dat is wat de Onderwijsraad adviseert. De Onderwijsraad pleit ervoor de bestaande tweedegraads opleidingen voor leraren vmbo en mbo aan te passen. De geadviseerde aanpassingen hebben betrekking op de algemeen vormende vakken, de beroepsgerichte vakken en het stelsel als geheel. De aanpassingen moeten de aansluiting tussen opleidingen en onderwijspraktijk verbeteren en de lerarenopleidingen in de beroepsgerichte vakken aantrekkelijker maken.