Sector
  • Vmbo
  • Mbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Leraren
  • Professionalisering

Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

7-8-2018
Onderwijsraad. (2011). Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
Deze publicatie van de Onderwijsraad is van belang voor opleiders en iedereen die lesgeeft in het vmbo. Leraren in het vmbo moeten kennis hebben van hun vak en van het beroepenveld, maar ook beschikken over specifieke pedagogische en didactische competenties. Dat is wat de Onderwijsraad adviseert. De Onderwijsraad pleit ervoor de bestaande tweedegraads opleidingen voor leraren vmbo en mbo aan te passen. De geadviseerde aanpassingen hebben betrekking op de algemeen vormende vakken, de beroepsgerichte vakken en het stelsel als geheel. De aanpassingen moeten de aansluiting tussen opleidingen en onderwijspraktijk verbeteren en de lerarenopleidingen in de beroepsgerichte vakken aantrekkelijker maken.