Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakgebied
  • Landbouw
Vakinhoud
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Vernieuwing examenprogramma's
  • Examens
  • Examenprogramma

Groene examenprogramma's in lijn met de profielen? Opbrengsten uit interviews

12-1-2016
Lanschot Hubrecht, V. van. (2013). Groene examenprogramma's in lijn met de profielen? Opbrengsten uit interviews. Enschede: SLO.
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft SLO onderzocht of - en op welke wijze - de nieuwe programmastructuur van de beroepsgerichte programma's in de OCW-sectoren, ook voor de groene sector haalbaar is. Het onderzoek richtte zich zowel op de inhoudelijke en structurele aanpassingen, als op de implicaties daarvan wanneer de groene examenprogramma’s in lijn gebracht worden met de nieuwe programmastructuur. Hiertoe is een documentanalyse uitgevoerd en hebben interviews plaats gevonden. Deze publicatie betreft de opbrengsten uit de interviews.