Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Landbouw
Vakinhoud
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Vernieuwing examenprogramma's
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Toetsing en examens

Groene examenprogramma's in lijn met de profielen? Resultaten documentanalyse voor groen vmbo

12-1-2016
Lanschot Hubrecht, V. van. (2013). Groene examenprogramma's in lijn met de profielen? Resultaten documentanalyse voor groen vmbo. Enschede: SLO.  
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft SLO onderzocht of - en op welke wijze - de nieuwe programmastructuur van de beroepsgerichte programma's in de OCW-sectoren, ook voor de groene sector haalbaar is. Het onderzoek richtte zich zowel op de inhoudelijke en structurele aanpassingen, als op de implicaties daarvan wanneer de groene examenprogramma’s in lijn gebracht worden met de nieuwe programmastructuur. Hiertoe is een documentanalyse uitgevoerd en hebben interviews plaats gevonden. Deze publicatie betreft de resultaten van de documentanalyse.