Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakinhoud
 • Bouwen, wonen en interieur
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens

Handreiking schoolexamens Bouwtechniek Fijnhoutbewerking vmbo

13-4-2016
Kluvers, W. (2007). Handreiking schoolexamens Bouwtechniek Fijnhoutbewerking vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel Bouwtechniek Fijnhoutbewerking vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. De huidige handreikingen blijven van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.