Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakinhoud
  • Bouwen, wonen en interieur
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Handreiking schoolexamens Bouwtechniek Timmeren vmbo

16-6-2015
Kluvers, W. (2007). Handreiking schoolexamens Bouwtechniek Timmeren vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel Timmeren vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. De huidige handreikingen blijven van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.