Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Media, vormgeving en ICT
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examens
  • Schoolexamen

Handreiking schoolexamens ICT-route vmbo

4-8-2015
Rooijen, J. van. (2008). Handreiking schoolexamens ICT-route vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel ICT-route vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. De huidige handreikingen blijven van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.