Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakinhoud
  • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Handreiking schoolexamens Metalektro vmbo

18-4-2016
Hilten, J. van. (2007). Handreiking schoolexamens Metalektro vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel Metalektro vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. De huidige handreikingen blijven van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.