Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo
  • Vo
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Bewegen en sport
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examens
  • Toetsing en examens
  • Schoolexamen

Handreiking schoolexamens Sport, Dienstverlening en Veiligheid vmbo. Herziening examenprogramma's vmbo

19-5-2015
Rooijen, J. van. (2008). Handreiking schoolexamens Sport, Dienstverlening en Veiligheid vmbo. Herziening examenprogramma's vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel Sport, Dienstverlening en Veiligheid vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. De huidige handreikingen blijven van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.