Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vo
  • Vmbo
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Mobiliteit en transport
  • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examens
  • Schoolexamen

Handreiking schoolexamens Technologie GL vmbo

19-5-2015
Hilten, J. van. (2009). Handreiking schoolexamens Technologie GL vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel Technologie GL vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. De huidige handreikingen blijven van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.